فایل های تصویری  سال ١٣٩٦

٩٦-عصر سه شنبه ۱۵-١٢-٩٦( بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعیشاه در دولتسرا  )

٩٦-شب دوشنبه ٦-١٢-٩٦(بخش هایی ازمجلس فقری شب دوشنبه در دولتسرای حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه )

٩٦-شب جمعه ٣-١٢-٩٦ ( بخش هایی از بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه در محل دولتسرا)

٩٥-صبح سه شنبه ٠١-١٢-٩٦ ( فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه پس از نماز صبح ۰۱-۱۲-۱۳۹۶ در دولتسرا)

٩۴-صبح جمعه ٢٩-١٠-٩٦ ( تدبر در دستورات طریقتی - ﭘرهیز از تفسیر به رای - آقایان)

٩۳-صبح پنجشنبه ٢٨-١٠-٩٦ ( دیده را فایده آنست که دلبر بیند - آقایان)

٩۲-صبح شنبه  ۲۳-١٠-٩٦ (درس آموزی از زندگی یوسف( ع) - آقایان)

٩۱-صبح جمعه ۲۲-١٠-٩٦ ( حمد ذرات موجودات در توحید - آقایان)

٩٠-صبح پنجشنبه ٢١-١٠-٩٦ ( عشق به قهر و لطف حق - آقایان)

٨٩-صبح جمعه ١٥-١٠-٩٦ ( مسجد ضرار - آقایان)

٨٨-صبح پنجشنبه ١٤-١٠-٩٦ ( تحریک احساسات و غلبه بر آنها - آقایان)

٨٧-صبح شنبه ٩-١٠-٩٦ (شناخت دوست از دشمن - مدیریت سیاسی جامعه - آقایان)

٨٦-صبح جمعه ٨-١٠-٩٦ ( من چو لب گویم لب دریا بود - آقایان)

٨٥-صبح پنجشنبه  ٧-١٠-٩٦ ( سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه)

٨٤-صبح شنبه ٢-١٠-٩٦ (هشدار زلزله های اخیر برای اصلاح خود - آقایان)

٨٣-صبح جمعه ١-١٠-٩٦ ( عوامل و اسباب الهی-آقایان )

٨٢-صبح پنجشنبه  ٣٠-٩-٩٦ ( حقیقت درویشی سنتی و جدید ندارد - آقایان)

٨١-صبح شنبه ٢٥-٩-٩٦ ( اهمیت شناخت افکار و اعمال و روش مردم - بکار گرفتن ارکان اعتقاد - آقایان)

٨٠--صبح جمعه  ٢٤-٩-٩٦ ( دو توصیه حضرت سلطان علیشاه طاب ثراه - آقایان)

٧٩-صبح پنجشنبه  ٢٣-٩-٩٦ ( همبستگی اجتماعی و فقری - آقایان)

٧٨-صبح شنبه ١٨-٩-٩٦ ( جنگ افروزی و زیاده خواهی بشر - آقایان )

٧٧-صبح جمعه ١٧-٩-٩٦ ( خلقت انسان از نور و ظلمت -آقایان )

٧٦-صبح پنجشنبه  ١٦-٩-٩٦ ( خلوص نیت در پذیرش توبه -آقایان )

٧٥- صبح شنبه ١١-٩-٩٦ ( امکانات عطا شده خداوند و انتخاب سرنوشت توسط بشر -آقایان)

٧٤- صبح جمعه ١٠-٩-٩٦ ( زلزله کرمان - احترام مساوی به همه مشایخ - آقایان)

٧٣- صبح پنجشنبه ۹-۹-٩٦ (ساگرد حضرت آقای رضا علیشاه)

٧٢-صبح شنبه ٤-٩-٩٦ ( همبستگی فقرا و عبور از مشکلات - زلزله-آقایان )

٧١-صبح جمعه ٣-٩-٩٦ ( دعای قبول عزاداری محرم و صفر - آقایان)

٧٠- صبح پنجشنبه٢-٩-٩٦ (عزاداریها - دلبستگی و تأثرات روحی - آقایان)

٦٩-صبح یکشنبه ٢٨-۸-٩٦ (وقایع اخیر و تقدم کرمانشاه - اهل حق-آقایان)

٦٨-صبح پنجشنبه  ٢٥-۸-٩٦ (به مناسبت زلزله کرمانشاه - آقایان)

٦٧-صبح شنبه ٢٠-٨-٩٦ (نعمت آب و تشبیهات آن -آقایان )

٦٦-صبح جمعه  ١٩-٨-٩٦ (  اربعین حسینی - فلسفه عزاداری - آقایان )

٦٥-صبح شنبه ۱۳-٨-٩٦ (جمع شدن روایات با رفع کنایات آنها - خلقت نر و ماده - آقایان )

٦٤-صبح جمعه ١٢-٨-٩٦ ( توجه به روح دستورات اخلاقی و عمل به آنها - آقایان)

٦٣-صبح پنجشنبه ١١-٨-٩٦ (مدار خلقت محبت و دوستی است - آقایان)

٦٢-صبح شنبه ۶-٨-٩٦ (پدر و مادر و وظیفه فرزند نسبت به آنها - آقایان )

٦١-صبح جمعه ٥-٨-٩٦ (توجه به سلسله اولیا - آقایان)

۶۰-صبح شنبه ٢۹-٧-٩٦ (بیعت - آقایان )

۵۹-صبح پنجشنبه ٢٧-٧-٩٦ (تشیع و عرفان مولوی و جامی-مراتب  شکر - آقایان)

۵۸-صبح شنبه ٢٢-٧-۹٦( تحیت و ترحیم آقای ابوالحسن حسین زاده)

۵۷-صبح جمعه ٢١-٧-٩٦( بزرگداشت سالگرد تولد بزرگان - آقایان)

۵۶-صبح  پنجشنبه ۲۰-٧-٩٦ (معنای اختلاف امت رحمت است)

۵۵-صبح شنبه ١٥-٧-٩٦ ( عدم وظیفه بزرگان در مداخله امور مادی فقرا -آقایان )

٥٤-صبح جمعه ١٤-٧-٩٦ ( تضعيف اعتقاد درويشان - آقایان)

٥٣-صبح یکشنبه ٩-٧-٩٦ (سحر عاشورا - آقایان)

٥٢-صبح  پنجشنبه ٦-٧-٩٦ (اظهار سلامتی - آقایان)

٥١-صبح  پنجشنبه ١٣-٧-٩٦ (تفاوت مرد و زن - آقایان)

٥٠-صبح شنبه  ١-۷-٩٦ (بزرگداشت مرحومه خانم ملیحه سلطانی - بیداری سحر)

٤٩-صبح پنجشنبه ۳۰-۶-٩٦ (شروع ماه محرم - آقایان )

٤٨-صبح شنبه ٢٥-٦-٩٦ (وقوع خطاء بعد از رحلت پیامبر و اختلافات بعد آن- آقایان)

٤٧-صبح جمعه ٢٤-۶-٩٦ (خواب و بی خوابی - آقایان)

٤٦-صبح شنبه ١٨-۶-٩٦ ( عید سعید غدیر خم - آقایان)

٤٥-صبح جمعه ١٧-۶-٩٦ ( حفظ سلامتی - کوشش در رفع موانع - آقایان)

٤٤-صبح پنجشنبه ١٦-۶-٩٦ ( درباره دکتر ابراهیم یزدی - آقایان)

٤٣-صبح پنجشنبه ٩-۶-٩٦ (عید قربان-آقایان)

٤٢-صبح جمعه ٣-۶-٩٦ (وفای به عهد - آقایان)

٤١-صبح پنج شنبه ۲-۶-٩٦ (وکالت در امور معنوی - آقایان)

۴۰-صبح جمعه ٢٧-٥-٩٦ (گردش روزگار-آقایان)

۳۹-صبح پنجشنبه ٢٦-٥-٩٦ (وجوه تشابه مرد و زن-آقایان)

۳۸-صبح شنبه ٢١-٥-٩٦ (درجه نمایندگی مأذونین و میزان اختیارات و سلسله مراتب آنها- آقایان)

۳۷-صبح جمعه ٢٠-٥-٩٦ (جنون الهی - آقایان)

٣٦-صبح  پنج شنبه ١٩-٥-٩٦ (نگاه به عالم از منظر الهی - آقایان)

٣٥-صبح شنبه ١٤-٥-٩٦ ( جایگاه انسان در زمین - آقایان)

٣٤-صبح جمعه ۱۳-٥-٩٦ ( میلاد مسعود امام رضا (ع) - آقایان)

٣٣-صبح  پنجشنبه ١٢-٥-٩٦ ( توحيد و شرک - آقایان)

٣٢-صبح شنبه ٧-٥-٩٦ ( نشاط و درویشی - آقایان)

٣١-صبح شنبه ٣١-٤-٩٦ ( دسترسی بشر به علم ابدان و علم ادیان - آقایان)

٣٠-صبح جمعه ٣٠-٤-٩٦ (اهمیت تعطیلی جمعه - آقایان)

٢٩-صبح شنبه ٢٤-٤-٩٦ (حفظ سلامت بدن و برقراری تعادل در انجام وظایف فردی و اجتماعی - آقایان)

٢٨-صبح جمعه ٢٣-٤-٩٦ (معرفت نفس ،معرفت خداست - آقایان)

٢٧-صبح پنجشنبه ٢٢-٤-٩٦ (دریافت و پرداخت وجوه الهی - آقایان)

٢٦-صبح جمعه ۱۶-٤-٩٦ (رشته انبیا و اولیا - آقایان)

٢٥-صبح پنجشنبه ١٥-٤-٩٦ ( تغییر و تحول در سنن اجتماعی - آقایان)

٢٤-صبح شنبه ١٠-٤-٩٦ (جایگاه و تکلیف انسان در جهان - آقایان)

٢٣-صبح جمعه ٩-٤-٩٦ (شکر طاعات و استغفار - آقایان) 

٢٢-صبح پنج شنبه ٨-٤-٩٦( میوه حیات بشر رسیدن به کمال است -آقایان  )

٢١-صبح دو شنبه ٥-٤-٩٦( عید سعید فطر-آقایان  )

٢٠-صبح پنج شنبه ١-٤-٩٦( عید شکرانه نظر  - آقایان )

١٩-صبح شنبه ٢٧-٣-٩٦( تغییر به دست خداوند - اژدهای تعصب خانوادگی و انحراف بعد از رحلت پیامبر (ص)  - آقایان )

١٨-صبح جمعه ٢٢-٢-٩٦(  نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - آقایان )

١٧-صبح شنبه ٦-٣-٩٦(  مصلحت الهی در نقمت - گرفتاریها و پیچیدگی امور  - آقایان )

١٦-صبح پنجشنبه ٢٨-٢-٩٦(  لزوم شرکت در تصمیمات جمعی مردم - آقایان )

١٥-صبح شنبه ٢٣-٢-٩٦(  أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  - آقایان )

١٤-صبح یکشنبه ١٠-٢-٩٦( میلاد امام حسین علیه السلام - آقایان )

١٣-صبح جمعه ٨-٢-٩٦( جمع شریعت و طریقت - آقایان ) 

١٢-صبح سه شنبه ٥-٢-٩٦( مبعث حضرت رسول اکرم (ص) - آقایان ) 

١١-صبح جمعه ١-٢-٩٦( به زبان آوردن دعا - آقایان ) 

١٠-صبح شنبه ٢٦-١-٩٦( تكامل به سوی وجود - آقایان ) 

٩-صبح جمعه ١٨-١-٩٦( توفیق عبادت در سال جدید- آقایان  

٨-صبح شنبه ١٢-١-٩٦( عرفان به عنوان راه حل درک تناقضات)  

٧-صبح جمعه ١١-١-٩٦( پاسخ به تحیت و تبریک سال نو - آقایان  

٦-صبح پنجشنبه ١٠-١-٩٦ ( مبدا تقویم اسلام - آقایان)   

٥-صبح شنبه ٥-١-٩٦ ( مراحل سلوک و اهمیت بیعت - آقایان ) 

٤-صبح جمعه ٤-١-٩٦( پرهيز ايجاد تفرقه - آقایان )    

٣-صبح پنجشنبه ٣-١-٩٦( روز سوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان 

٢-صبح  چهارشنبه  ٢-١-٩٦( روز دوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان 

١-صبح سه شنبه  ١-١-٩٦( روز اول فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان )